Wie ben ik

Ik ben Barbara en ik werk al ruim 25 jaar met veel plezier en passie in mijn vak als pedagogisch coach met kinderen en ouders.

Waarom ben ik kindercoach/ opvoedondersteuner en opvoed systeem opsteller?

Ten eerste zijn kinderen voor mij de meest leuke en interessante mensen op aarde!

De vaak open en eerlijke houding naar de wereld om hen heen is prachtig om te ervaren.

Aan de andere kant ben ik ook vaak betoverd door de wijsheid die schuilgaat in een kind.

Met de meeste kinderen gaat het dan ook heel goed, die hebben een fijn thuis, ontwikkelen zich gezond en gaan met plezier naar school en de sportclub.

Helaas geldt dat niet voor alle kinderen, sommige kinderen zitten (even) niet lekker in hun velletje. Ze zijn bv faalangstig , voelen zich verdrietig omdat er iemand is overleden of mamma en pappa zijn gescheiden. Of ze hebben weinig zelfvertrouwen, worden gepest of pesten misschien juist wel zelf.

Sommige kinderen denken in beelden, missen de executieve vaardigheden waardoor het leren op school niet zo goed gaat.

Ook voelen sommige kinderen  zich soms onbegrepen, niet gezien of gehoord en hebben een steuntje in de rug nodig om zich weer blij te voelen.

Als kindercoach/pedagogisch coach/opvoedcoach kan ik ,als daar waar een vraag ligt, met kind en ouders mee kijken naar de hulpvraag en een begeleiding traject uitzetten en begeleiden.

Samen gaan we op onderzoek uit tijdens de begeleiding, om de oplossing die vaak al in het kind zelf  verborgen is samen te ontdekken. (Waar ben je goed in? Waar ligt je kracht?) Kwaliteiten wakker- en zichtbaar maken in het kind en vooral belangrijk, die kwaliteiten leren gebruiken om de problemen die er zijn in je leventje op te lossen.

Ik ben empathisch en zelf hoog gevoelig (HSP), dat betekend voor de coaching eigenlijk dat kinderen mij vaak niet alles hoeven uit te leggen, bv wat ze nou precies allemaal voelen want dat is erg moeilijk voor een kind, om woorden te geven aan wat je voelt. (ook voor volwassen hoor ????)

Wat is er mooier dan te ervaren (ook als kindercoach!) dat het na een poosje weer veel beter gaat en het kind dat helemaal zelf heeft gedaan!

Ook niet alle ouders en opvoeders gaan fluitend door het opvoeder schap, we hebben als ouders echt geen eenvoudige taak en willen het uiteraard allemaal graag goed doen voor onze kinderen.

Soms als het even niet zo lekker loopt in het gezin is het gewoon erg fijn als er even iemand mee kijk, zonder oordeel en zonder emotionele binding want dat vertroebelt nou eenmaal vaak de blik.

Wat speelt er precies, word iedereen gezien, moet er iets met de regels in huis gebeuren of vraagt een kind om een speciale aanpak?

Vaak ben je met wat tips of een advies alweer zover geholpen dat je het zelf weer op kunt pakken en de sfeer in huis weer fijn en gezellig is.

Een andere manier van oplossing gericht werken is het doen van een opstelling met de ouder(s). Individueel, één op één. Deze bijzondere manier van oplossen van familie verstrikkingen en problemen in het gezin en opvoedproblematiek is zeer effectief en helpend. In een individuele (opvoed) opstelling met de ouder, kijk je als ouder naar je eigen familiesysteem. Wie zijn je ouders, je broers en/of zussen. Zijn er patronen te ontdekken, zijn er verstrikkingen in de vorm van een verstoting, verlies of terug kerend gedrag in generaties of andere pijn die er nu voor zorgt dat jullie kind niet lekker in zijn of haar vel zit. De relatie met je kind kan verstoord raken door dat je als ouder je eigen rugzak nog te vol hebt. Je kind laat dat bijvoorbeeld met (storend) gedrag alleen maar als een spiegel aan je zien. Zeer helend en ook vooral zeer helder! De patronen worden letterlijk zichtbaar of voelbaar en de oplossingen liggen vaak voor het oprapen in één sessie!  Weet je diep van binnen dat de oplossing van de opvoed- problemen bij jou ligt als ouder, hoe fijn is het dan voor je kind om niet belast te worden met therapie of begeleiding. Alleen omdat het met opvallende gedrag (bv boos zijn, dwars zijn, niet willen luisteren) laat zien dat er iets mis is in het familiesysteem maar zelf het probleem niet is!

Zo bijzonder om samen met kinderen en ouders te vervaren dat problemen die er spelen ook echt mogen worden opgelost en dat problemen niet op de stapel “niks aan te doen en leer er maar mee leven” hoeven te belanden.

Nou, daarom en om nog véél meer redenen werk ik met kinderen en hun ouders, maak gerust een afspraak en dan kijk ik graag samen met U wat ik voor Uw, uw kind en jullie gezin kan betekenen.