Opvoed-ondersteuning

WAT KAN OPVOEDONDERSTEUNING VOOR U BETEKENEN?

Wat kan opvoeden naast ontzetten leuk soms lastig en ingewikkeld zijn.

We krijgen als (nieuwbakken) ouder/verzorger nu eenmaal geen handleiding bij het kindje wat we in ons leven verwelkomen.

Er kunnen zich naast de gewone dingetjes in een gezin, die af en toe niet lekker lijken te lopen zich ook dingen in uw gezinsleven voor doen, die vragen om wat extra steun zoals bv een scheiding of verlies, problemen rondom school, opvallend gedrag van een van de kinderen, ernstige ziekte e.d.

Het kan dan fijn zijn om op een laagdrempelige manier tips te krijgen, even iemand mee te laten kijken (op afstand), die niet emotioneel betrokken is in de situatie met uw kind(eren) en het dan weer zelf op te pakken.

U kunt dan denken aan een baby die maar blijft huilen en onrustig is terwijl een geen medische reden voor is gevonden. (Ga altijd eerst langs uw huisarts/consultatie bureau om dit uit te sluiten!)

Een peuter die boos en driftig is en overal nee tegen roept.

Of een van de kinderen is steeds boos, verdrietig of dwars en wil niet naar school eten of slapen.

Ook pubers kunnen hun ouders soms tot wanhoop drijven, terwijl ze zelf net zoveel “last” hebben van alle hormonen die door hun lijf gieren en veranderingen waar ze geen raad mee weten.

Ik kan samen met U kijken hoe we de behoefte van ieder gezinslid binnen het gezin kunnen ondersteunen zodat ieder kind/gezinslid zich (weer)gezien en gehoord voelt.

Soms zijn wat kleine aanpassingen, een handige tip, een luisterend oor het net even anders aanpakken genoeg om de rust in huis te herstellen.

Ook hier is het zeer helpend om een opvoed opstelling te doen als ouder, naar stukken in het familiesysteem te kijken en kinderen en andere gezinsleden worden dan niet belast met onnodige inbreuk in het gezinsleven.

Overleg gerust met mij wat de mogelijkheden zijn om problemen die spelen aan te pakken en een blijvende oplossing te vinden.