OPVOED OPSTELLINGEN MET OUDERS

Een (opvoed) opstelling doe je als ouder in een individuele sessie.
Een op één, dus heel privé. Een opstelling met een opvoedvraag, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Je kind laat misschien opvallend gedrag zien, dat kan bv zijn boos gedrag, zich niet aan de regels willen houden, faal angstig zijn of bang voor onweer. Is wat jullie kind laat zien wel van het kind zelf, of wil het alleen spiegelen waar jij als ouder mee aan de slag mag?

Jij als ouder gaat in een opstelling door middel van het neerleggen van vloertegels, die het familiesysteem vertegenwoordigen, onderzoeken waar in het systeem een verstrikking/vergissing zit. Een verstrikking kan zijn, oorlogstrauma, een verstoten persoon in het systeem, een doodgeboren kindje(miskraam, abortus), een familiegeheim of anders problemen die zich ooit in eerdere generaties hebben voor gedaan.

Veel dingen kunnen generatie op generatie worden meegedragen en impact hebben op leden van het systeem en als last worden ervaren terwijl je misschien niet bewust weet dat je belast bent, letterlijk een last draagt. We kennen allemaal wel de uitspraak ”Dat zit gewoon in de familie “, of dat is typisch gedrag wat ook opa had en ook mijn vader en waar ik ook mezelf wel eens op betrap. Wat resoneert er en wie of wat beïnvloed leden van het huidige gezin op een diepere onbewuste onderlaag?

Deze geweldige methode laat jou als ouder op een diepere laag ervaren waar de echte oorzaak ligt van problemen die spelen in de opvoeding en die in bepaald gedrag van je kind is geworteld. Tijdens de sessie voel je al direct dat er verandering plaats vindt dat er weer liefde gaat stromen en er inzichten komen. Een opvoedopstelling biedt, vaak al binnen één sessie een doorbraak voor veel (opvoed)vraagstukken.