Kindercoaching

 

Wat is kinder coaching?

Kinder coaching gaat uit van de natuurlijke drang van het kind zich te willen ontwikkelen. Het is een oplossingsgerichte laagdrempelige manier van hulpverlening. Er zijn steeds meer kinderen die thuis of op school vastlopen in hun ontwikkeling. Ze zitten niet lekkkindercoachinger in hun vel en vertonen gedrag waar hun omgeving geen raad mee weet. Als kindercoach kijk ik vanuit het “nu” en werk oplossingsgericht met uw kind. Dat neemt niet weg dat het soms goed is even terug te kijken en samen te onderzoeken waar het probleem begon. De oplossing ligt al in het kind zelf verborgen. Het moet alleen de handvatten aangereikt krijgen om zelf tot oplossingen te komen. Ik stel geen diagnose en plak geen etiket op uw kind, maar kijk met een frisse, open blik zonder oordeel een poosje met u en uw kind mee, om te onder-zoeken wat het nodig heeft om weer “Blij  jezelf ” te zijn.

Wanneer kan kinder coaching helpen:

In het leven van een kind is veel te beleven en te leren. Dat doen kinderen van naturen ook graag. Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Zij hebben een fijn thuis, ontwikkelen zich gezond en gaan met plezier naar bijvoorbeeld school en de sportclub.

Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Sommige kinderen zitten (even) niet lekker in hun vel, bijvoorbeeld door faalangst, verdriet om een overleden naaste, of een scheiding van ouders. Ook een gebrek aan zelfvertrouwen, pesten of gepest worden, kunnen een kind behoorlijk in de weg zitten. Kinderen kunnen zich onbegrepen voelen, niet gezien of niet gehoord. Daar kan ik als kindercoach bij helpen. De oplossing voor veel problemen, zit eigenlijk al in het kind verborgen. Samen met het kind en/ of de ouders ga ik aan de slag deze oplossing te ontdekken. Stil staan bij de krachten van het kind, deze wakker maken en inzetten draagt in belangrijke mate bij aan de oplossing.

Kinderen die bij mij als kinder coach komen kunnen te maken hebben met: 

 • (Hoog)gevoeligheid HSP
 • Beelddenkers (en daardoor leerproblemen)
 • Pestproblemen (Ik ben gecertificeerd KOMOP coach bij Pesten buiten westen)
 • Traumatische ervaringen (bijv. ziekte, scheiding, verlies en het daarbij komend rouwproces.)
 • Laag of negatief zelfbeeld
 • Weinig of geen zelfvertrouwen(verkeerd zelfbeeld)
 • Druk gedrag
 • Stil of teruggetrokken (onzeker)  gedrag
 • Verdriet & rouw ( bv door scheiding, overlijden van een dierbare)
 • Boosheid
 • Boos gedrag
 • Acceptatieproblemen (kinderen die iets in het dagelijks leven niet      kunnen accepteren)
 • Gedragsproblemen (storend gedrag, problemen met bijvoorbeeld eten, slapen)
 • Moeite met sociale vaardigheden en omgangsvormen
 • Faalangst ( bang zijn om fouten te maken)
 • Angst