Werkwijze

KENNISMAKINGSGESPREK

Naar aanleiding van mailcontact of een telefoongesprek dat we hebben gehad plannen we een intakegesprek bij het kind thuis. Dit gesprek is met het kind erbij en duurt maximaal 60 minuten.

 INTAKE FORMULIER

Voor aanvang van het intakegesprek krijgt u een intake formulier toegestuurd via de mail die u minimaal twee dagen voor het intakegesprek ingevuld retour stuurt.

Ook het privacy beleid en de algemene voorwaarden stuur ik mee met deze mail. 

INTAKE GESPREK

Voor het intakegesprek kom ik bij U thuis, omdat je een kind niet los kunt zien van zijn of haar omgeving.

Is dit niet mogelijk, dan kunt u uiteraard ook naar de praktijk komen voor het gesprek.

Het gesprek vindt plaats met de ouder(s)/verzorgers, of ouder(s)/verzorgers met kind, in overleg.

Het is voor mij belangrijk dat niet alleen u, maar dat ook uw kind in zijn of haar eigen woorden zijn verhaal kan vertellen.

Het kan namelijk zijn dat het kind met een andere hulpvraag komt dan de ouder(s), in dat geval gaan we eerst met de hulpvraag van het kind aan de slag. Als dat doel is bereikt, wordt met elkaar bekeken of de hulpvraag van de ouder(s) nog van toepassing is en waar nog aan gewerkt mag worden.

Als er een klik is dan kunnen we starten met het coaching traject.

SESSIES MET HET KIND (Speltherapie)

Doorgaans volstaan 2-6 sessies. (een sessie is 60 minuten)

Er is geen vaste manier van handelen, ieder kind doorloopt het traject op zijn of haar eigen manier.

Omdat een kind zoveel van zichzelf en (verborgen) emoties laat zien tijdens spel, gaat de voorkeur uit naar Speltherapie tijdens de coaching sessies.

Tijdens speltherapie kan het kind volledig zichzelf zijn en krijgt het erkenning wat betreft zijn/haar gevoelens en gedachten.

Spel is een taal waarmee kinderen communiceren en ontstaat altijd op initiatief van het kind.

Het kind bepaald ten alle tijden zelf hoeveel en wat het onthult.

Vanuit spel ontstaat bij het kind de ruimte om samen te praten.

Tijdens de sessies wordt er gebruik gemaakt van verschillende creatieve materialen, therapeutische verhalen en spellen met een thema.

Ook maak ik o.a. gebruik van de methode   POPtalk (Licentie behaald in 2018 incl. certificaat rouw en verlies) het COACHEE spel. (Licentie behaald in 2015)

Door middel van speltherapie stap ik zonder oordeel en met respect in de wereld van het kind en help het zichzelf te helpen. 

Na elke sessie mag het kind zelf in de laatst 5 minuten aan de ouder vertellen wat we met elkaar hebben gedaan, de ervaring is dat kinderen het erg prettig vinden om zelf de ouder te vertellen wat ze willen vertellen.

Na de begeleiding maken we of gelijk een vervolgafspraak, maar soms kiezen we er ook voor om even aan te kijken hoe het gaat om later te beoordelen wat er nog nodig is aan vervolg begeleiding.

Met elkaar bekijken we steeds wat er (nog) nodig is, vervolgen we het traject, houden we een korte pauze of sluiten we in goed overleg af.