Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen.

  • Hoe vaak komt mijn kind gemiddeld bij een kindercoach?

Dat is voor elk kind verschillend, maar ga uit van 2~6 sessies.

  • Hoe lang duurt elke sessie?

Elke sessie duurt 60 minuten, de laatste 15 minuten kunt u als ouder/opvoeder aanschuiven en kan uw kind vertellen waar het aan gewerkt heeft.

  • Worden de kosten voor kindercoaching en opvoedondersteuning vergoed?

De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

  • Is er een wachtruimte?Afbeelding3

Er is een mogelijkheid om op uw kind te wachten, u kunt ook  even het centrum in, dat is vlakbij.

  • Kan ik ook met een jonger kind dan 6 jaar terecht?

Het ligt aan het kind of strikt 6 jaar moet worden aangehouden. Bij kinderen tussen de 0~6 jaar is het gebruikelijk dat ik met de ouder(s)/verzorger(s) een coaching traject in ga.

  • Kunt u ook op de school van mijn kind komen?

Als dit een vraag van u of van school is, kan ik ook naar de school van uw kind komen voor bv een observatie of gesprek. Tijdens een eventueel gesprek kan ik aanwezig zijn als ondersteuning van de ouders,zij voeren dit gesprek echter wel zelf.

  • Kan ik parkeren?

U kunt hier gratis parkeren.

  • Kom je als kindercoach ook wel bij het kind thuis?

Het intakegesprek is bij voorkeur bij het kind thuis, de sessies vinden in de praktijk plaats omdat daar ook al het materiaal aanwezig is.

Het kan zijn dat het voor het gezin beter werkt als ik bij u thuis kom,dan is dat bespreekbaar.

  • Krijg ik als ouder te horen wat er in een sessie met mijn kind besproken is?

Ik geef uw kind het vertrouwen dat wat besproken word tussen het kind en mij als kindercoach blijft. Uiteraard kunt u van mij de professionele houding verwachten dat ik met u deel wat u als ouder van uw kind moet weten.

Daarnaast kunt u de laatste 15 minuten van de sessie aanschuiven zodat uw kind kan vertellen waar het deze keer aan heeft gewerkt.

  • Is er ook een evaluatie moment?

U kunt als ouder een schriftelijke of mondelinge tussen evaluatie en/of eindevaluatie bij mij aanvragen.