COACHEE SPEL

Een fantastisch spel om inzicht te krijgen in het kind, de hulpvraag als die niet helder is, de problematiek en de situatie waarin het zich bevindt.

Ook voor ouders is het een mooie manier om samen naar opvoedvraagstukken te kijken. Door middel van het beantwoorden van vragen en het maken van opdrachten met o.a. de thema’s: gezin/familie,kwaliteiten/ talenten,emotionele ontwikkeling en school, verzamel je tijdens het spelen van het spel mooie stenen om de rivier over te steken en letterlijk je weg weer te kunnen vervolgen.

Je komt samen spelenderwijs tot mooie inzichten en passende oplossingen voor de problemen die spelen.